Select Page

KONSEKVENSER FOR AKTIVITET OG BRUK AV ANLEGG/BRETTLAGER

I tråd med vedtak fattet av Helsedirektoratet den 12. mars, vil følgende regler gjelde i LBK frem til den 14. april:

 

 • Garderober og toaletter stenges.
 • Møtevirksomhet i klubbhuset stoppes.
 • Kun en person har adgang i brettlager av gangen dersom man skal inn i samme del av brettlageret. Dvs. inn samme dør eller døren ved siden av.
 • Det skal ikke forekomme skifting i noen del av anlegget, ei heller i brettlager. Dersom du skal skifte – gjør det utendørs.
 • Det skal ikke oppbevares klær, våtdrakt, vest, hjelm eller annet i anlegget inkl. brettlageret.
 • Det skal ikke skylles drakter eller annet utstyr i felles baljer/tønner.
 • Det skal ikke være noe seiling i klubbens regi.
 • Det skal ikke gjennomføres regattaer.
 • Alle som skal inn i anlegget/brettlageret skal sørge for god håndhygiene ved bruk av håndvask med såpe eller håndsprit.
 • Myndighetenes regler for smittevern skal til enhver tid følges.
 • I forhold til bruk av brettseilingsutstyr i privat regi på fjorden, er det den enkeltes ansvar å følge de til enhver tid gjeldene anbefalinger og påbud fra myndighetene.

 

 

Reglene vil vurderes av styret i LBK og ny informasjon vil bli gitt etter den 14. april.