Select Page

 

I tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet har LBK disse reglene:

 • Garderober er stengt for alle.
 • Handikap-toalett er åpent i tidsrom hvor kurs gjennomføres og
  benyttes på eget ansvar. Det er utarbeidet egne rutiner for
  renhold.
 • Klubbhuset er kun åpent for barn på sommerleir.
 • Det skal være en meters avstand mellom mennesker som
  befinner seg på og ved anlegget med unntak av barn og unge.
 • Ved bruk av brettlageret, skal en sikre nødvendig avstand til
  andre personer, minimum en meter.
 • Det skal ikke forekomme skifting i noen del av anlegget, ei heller
  i brettlager. Dersom du skal skifte – gjør det utendørs.
 • Det skal ikke oppbevares klær eller våtdrakt på anlegget inkl. brettlageret (gjelder ikke vest og trapes).
 • Det skal ikke skylles drakter eller annet utstyr i felles
  baljer/tønner.
 • Alle som skal benytter anlegget skal sørge for god håndhygiene ved bruk av håndvask med såpe eller håndsprit.
 • Myndighetenes regler for smittevern skal til enhver tid følges.
 • I forhold til bruk av brettseilingsutstyr i privat regi på fjorden, er
  det den enkeltes ansvar å følge de til enhver tid gjeldene
  anbefalinger og påbud fra myndighetene.

Alle regattaseilere og deltakere på kurs/arrangementer i regi av LBK skal signere på egen avtale om at regler og retningslinjer er lest og forstått. Dette av hensyn til smittevern.

Klubbens styre oppdaterer regler og retningslinjer løpende i henhold til de råd og føringer som kommer fra Helsedirektoratet og NIF.