Select Page

HMS i LBK

Klubbens Visjon og Mål

LBK er klubben for alle som ønsker å utvikle ferdigheter, fellesskap og glede innen brettseiling.  Vi drar feltet for brettseiling i Norge.

Sikkerhet

Klubben vil til en hver tid prøve å ivareta sikkerheten for sine medlemmer, ved jevnlig gjennomgang av at de utarbeidete retningslinjene for sikkerhet er dekkende, og ved å påse at de blir etterfulgt . Det presiseres dog at enhver ferdes på eget ansvar, og må selv sette seg inn i regler og retningslinjer som er utarbeidet for å unngå ulykker.

LBK oppfordrer alle medlemmer til bruk av vest på vannet. For kursdeltagere, for regattaseilere, og for førere av klubbens båter er vest påkrevd.

Et førstehjelpsskrin finnes i A containeren.

Underrett styret ved alvorlig ulykke.

Drukning og nærdrukning

Drukning er en fellesbetegnelse på kvelning enten fordi det er kommet vann i lungene ( 80% av tilfellene og kalles våtdrukning), eller man har fått vann ned i svelget som har utløst strupekrampe som hindrer lufttilførsel til lungene (20% av tilfellene).

Begrepet drukning brukes både om drukning med døden til følge og om nærdrukning der personen overlever. Den som er i ferd med å drukne roper sjelden om hjelp, da hjernens reflekser prioriterer andre oppgaver.

Oppstår det en drukningsulykke skal man gjøre følgende:

Minuttene teller!

1) Få personen på land og  få andre samtidig til å ringe 113.  Tas personen opp med båt,          prøver man å løfte ham opp sidelengs. Hold hodet til siden og prøv å få vann ut av munn og svelg. Vann i lungene får man ikke ut.

2) Er personen bevisstløs, sjekk pust og puls.

a) Har personen puls legges han i stabilt sideleie mens man venter på hjelp.

b) Har personen ikke puls, prøver man med gjenoppliving:

Hold for den forulykkedes nese, og legg munnen over dens munn og pust luft ned i lungene to ganger og deretter press 30 korte støt mot brystet oppå lungene. Gjenta dette til ambulansepersonell overtar. Vær oppmerksom på at en bevisstløs person også kan ha fått andre skader. Har en person fått hodet under vann en kort stund og harker, går det som oftest bra. Har derimot personen hatt fjeset flere minutter under vann, men har kommet seg eller våkner igjen fra bevisstløs tilstand, skal alltid personen til legevakten umiddelbart evt. ambulanse. Fordi personer som har fått vann i lungene, men som virker bra og kan snakke, kan dø i løpet av de påfølgende timene uten hjelp. Vannet i lungene hindrer noe av oksygentilførselen til indre organer. (Personen kan føle seg trøtt.)

Brettvett på Rolfstangen

Formål

Etablere et sikkert og trivelig brettseilermiljø på Rolfstangen

Ansvar

• Den enkelte seiler seiler på eget ansvar.
• På sjøen har alle plikt til å bistå personer og brett/båter som trenger hjelp.
• Hold utkikk og tenk alltid på egen og andres sikkerhet.

Nødsignaler og assistanse

Signal for å be om hjelp

 

Assistanse
Politi: 112
Ambulanse: 113
Legevakt: 06780
Brann: 110
Redningsskøyta: 916 79 639

 

Taxi: 06710
0TAXI: 08294
Norgestaxi: 08000

Brettvett

  • Ta hensyn til andre seilere, padlere, badende, fiskere og andre sjøfarere
  • Ta hensyn til forholdene og egne ferdigheter
  • Skaff deg lokalkunnskap om vind, sjø og trafikk der du ferdes
  • Vær spesielt aktsom når det er kaldt i vannet og liten trafikk på sjøen
  • Hold deg godt utenfor badebøyene
  • Unngå nyttetrafikk og separasjonssonene, se opp for hurtigbåten og sjøfly
  • Gi din skjerv til miljøet i bukta; del opplevelser og kunnskap med andre

…så vil det gå deg godt og du vil få mye gøy på vannet