Select Page
REGLER LBK – KORONAVIRUS. OPPDATERT 22. JUNI

REGLER LBK – KORONAVIRUS. OPPDATERT 22. JUNI

  I tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet har LBK disse reglene: Garderober er stengt for alle. Handikap-toalett er åpent i tidsrom hvor kurs gjennomføres og benyttes på eget ansvar. Det er utarbeidet egne rutiner for renhold. Klubbhuset er kun åpent for...
REGLER LBK – KORONAVIRUS. OPPDATERT 22. JUNI

VIKTIG INFORMASJON VEDR. KORONAVIRUSET

FORBUD MOT Å ORGANISERE  IDRETTSARRANGEMENTER OG IDRETTSAKTIVITETER   Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både...