Select Page
REGLER LBK – KORONAVIRUS

REGLER LBK – KORONAVIRUS

KONSEKVENSER FOR AKTIVITET OG BRUK AV ANLEGG/BRETTLAGER I tråd med vedtak fattet av Helsedirektoratet den 12. mars, vil følgende regler gjelde i LBK frem til den 14. april:   Garderober og toaletter stenges. Møtevirksomhet i klubbhuset stoppes. Kun en person har...
REGLER LBK – KORONAVIRUS

VIKTIG INFORMASJON VEDR. KORONAVIRUSET

FORBUD MOT Å ORGANISERE  IDRETTSARRANGEMENTER OG IDRETTSAKTIVITETER   Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både...